Zdravlje i bezbednost

  • Zdravlje i bezbednost

Zdravlje i bezbednost

Dexion uzima zdravlje i bezbednost veoma ozbiljno  

Zdravlje i bezbednost su bitni firmi Dexion i kao deo naše usluge Dexion može pomoći vama i vašoj kompaniji sa pitanjima vezanim za zdravlje i bezbednost i životnu sredinu. Možemo da:

  • pružimo kurseve o bezbednosti u skladištu za krajnje korisnike naših proizvoda;
  • sprovedemo detaljnu inspekciju skladišne opreme u skladu sa lokalnim zakonodavstvom;
  • pomognemo u određivanju i dokumentovanju faktora rizika;
  • pružimo potpune konstrukcijske proračune i dokumentaciju;
  • damo smernice o lokalnom zakonodavstvu o zdravlju i bezbednosti koje može biti u vezi sa našim proizvodima. 

Naša posvećenost bezbednosti se proteže i dalje do pomoći klijentima u bezbednom radu i održavanju naših proizvoda. Ovo može podrazumevati lokalno organizovanje kurseva o bezbednosti za osoblje, sprovodeći inspekcije naših proizvoda na njihovoj lokaciji, pomažući da se obezbede zakonski uslovi za bezbedan rad sa instalacijama tokom njihovog veka trajanja.

Sve proizvodne organizacije Constructor Group poseduju ISO 9001 sertifikat i posvećene su pitanjima kvaliteta, zdravlja i bezbednosti i životne sredine, koja su dostupna našim klijentima.