Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja

Dobro došli na veb-sajt (u daljem tekstu „sajt”) Dexion-a. Pristup ovom sajtu i njegovo korišćenje podležu određenim Uslovima korišćenja i svim zakonima i propisima koji regulišu ovu oblast. Pristupanjem ovom sajtu i/ili njegovim pregledanjem i/ili korišćenjem potvrđujete, bez uslova i ograničenja, da ste pročitali, razumeli i složili se da budete, bez uslova i ograničenja, obavezani ovim Uslovima i da ćete poštovati sve zakone i propise koji regulišu ovu oblast. Dalje, potvrđujete da su ovim suspendovani bilo kakvi raniji sporazumi između vas i bilo koje od kompanija članica Constructor Group, čiji je deo i Dexion. Ukoliko se ne slažete sa ovim Uslovima korišćenja i ne prihvatate ih bez ikakvih uslova i ograničenja, nije Vam dozvoljeno da pristupite ovom sajtu ili da ga koristite i ljubazno vas molimo da  bez odlaganja napustite sajt.

Internacionalni korisnici

Ovaj sajt deluje pod nadzorom i upravom Constructor Group. Zabranjen je pristup ovom sajtu sa teritorija na kojima je njegov sadržaj nelegalan. Oni koji odluče da ovom sajtu pristupe sa drugih lokacija, to rade na sopstveni rizik i preuzimaju odgovornost za usklađenost sa lokalnim zakonima koji regulišu ovu oblast i njihovo poštovanje.


Autorska prava i zaštitni znak

Celokupan sadržaj ovog sajta, uključujući, bez ikakvih ograničenja, dizajn, opremu, grafiku, fotografije, oblik i ostale vizuelne elemente sajta, zaštićen je Pravima intelektualne svojine, uključujući, ali ne ograničavajući se na Copyright © 2008 Constructor Group (ili, gde je naznačeno, bilo koje filijale Constructor Group ili  vlasnika licenci Constructor Group).  Sva prava koja ovde nisu izričito preneta se zadržavaju. Sva vlasnička prava koja se tiču informacija i materijala koje sadrži ovaj sajt, uključujući, ali ne ograničavajući se na ime Constructor Group, logo, zaštitni znak, grafiku, fotografije, slike i sadržaj su vlasništvo Constructor Group (ili bilo koje od njenih filijala) ili za njih postoji važeća licenca i SVA PRAVA SU ZADRŽANA.


Ograničavanje upotrebe

Ne smete menjati, kopirati, reprodukovati, objavljivati, postavljati, prenositi ili distribuirati bilo kakav materijal sa ovog sajta, uključujući kod, softver osim na način na koji je ovde navedeno. Materijal sa ovog sajta možete preuzimati za ličnu, nekomercijalnu upotrebu pod uslovom da se materijal ne prepravlja i da obaveštenja o vlasništvu i autorskim pravima ostavite nepromenjena. Korišćenje saopštenja za javnost i ostalih dokumenata koji su jasno obeleženi kao „javni” dozvoljeno je u  sredstvima javnog informisanja ukoliko je izvor informacije jasno naznačen.

Ograničenje odgovornosti

SLAŽETE SE DA CONSTRUCTOR GROUP, UKLJUČUJUĆI NJEGOVE FILIJALE I KOMPANIJE S NJIM U VEZI, KLIJENTE, PARTNERE I NJIHOVE POJEDINAČNE ZAPOSLENE, SLUŽBENIKE, DIREKTORE, PREDUZIMAČE, PRODAVCE, SNABDEVAČE, VLASNIKE LICENCI, OPUNOMOĆENIKE, PRAVNE NASLEDNIKE, OSIGURAVATELJE I ZASTUPNIKE, NIJE NI NA JEDAN NAČIN ODGOVORAN ZA BILO KAKVU DIREKTNU, INDIREKTNU, SLUČAJNU, POSEBNU ILI POSLEDIČNU ŠTETU, GUBITAK PROFITA ILI PREKID POSLOVANJA NASTAO ZBOG VAŠEG PRISTUPA OVOM ILI BILO KOM POVEZANOM SAJTU, NJEGOVE UPOTREBE ILI NEMOGUĆNOSTI ISTE.