Skip to main content
Štitnici za stubove koji se pričvršćuju za pod

Štitnici za stubove koji se pričvršćuju za pod

Značajna zaštita za stubove paletnih regala, sprečava oštećenja izazvana blažim udarcima viljuškara.