Skip to main content

Isporučujemo više od proizvoda i možemo ponuditi čitav paket usluga uključujući savetovanje, planiranje i održavanje bez obzira na to da li je u pitanju zahtev za opremanjem skladišta ili distributivnog centra ili rešenja sa policama za muzej, kancelariju ili biblioteku.

Sa prometom od blizu 200 miliona evra, preko 900 zaposlenih i modernim proizvodnim objektima koji su locirani na ključnim tržištima Rusije, Rumunije, Holandije, Nemačke i Finske, Gonvarri Material Handling je vodeća sila u oblasti skladištenja.

Grupa je lokalno veoma prisutna širom Evrope, te poseduje i prodajnu mrežu širom ostatka sveta uključujući Afriku, Bliski istok, Severnu i Južnu Ameriku.