Skip to main content

Dexion će vam isporučiti u savršenom stanju i na vreme, bez obzira na to da li vam treba jedan odeljak polica ili kompletna instalacija.

Koji god proizvod firme Dexion vam je potreban, isporučićemo vam ga u savršenom stanju i na vreme, bez obzira da li vam treba jedan odeljak polica ili kompletna instalacija. Dexion će se pobrinuti da njegovo umeće i resursi uvek budu usredsređeni na potpuno zadovoljavanje vaših potreba.

Dexion uvek vodi računa o tome:Rack Installation

  • da proizvodi budu isporučeni u skladu sa dogovorenim vremenskim rokovima;
  • da svi proizvodi stignu u odličnom stanju;
  • da proizvode instalira potpuno obučeno i iskusno osoblje;
  • da se instalacija uradi prema dogovorenom planu;
  • da su metode instalacije dokumentovane, a gde je potrebno, dogovorene;
  • da je po završetku, instalirani proizvod propisno uručen sa odgovarajućom dokumentacijom krajnjem korisniku.

Tokom svoje duge istorije vodećeg snabdevača opreme za skladišta širom sveta, Dexion je izgradio mrežu sopstvenih filijala i eksternih distributera. Naši distributeri vam mogu pomoći lokalno i dogovoriti isporuku i instalaciju naših proizvoda gotovo bilo gde u svetu.

Šta naši klijenti kažu o nama

"Our warehouse function was previously outsourced and we have wanted to bring it in-house for some time. Working with Constructor Sweden we have gained a number of advantages including obtaining better control of our warehouse logistics. Other anticipated benefits are reduced costs and improved conditions for our staff.”
- Sarah Lundqvist, Project Manager, Octapharma