Skip to main content
2217
P90 sistem paletnih regala

Paletni regali su jedan od ključnih proizvoda i naši stručnjaci za prodaju nude lako razumljive savete kako bi usmeravali kupce kroz projektovanje skladišta, vodeći računa da svaka montaža bude prilagođena njihovim potrebama.