Skip to main content
Mreža za zaštitu od pada

Mreža za zaštitu od pada

Zastori od metalne mreže za zaštitu od pada pružaju zaštitu vašoj radnoj snazi u širokom spektru situacija.

Mreža za zaštitu od pada može da se pričvrsti na zadnju stranu paletnog regala ili police kako bi zaštitila radnike kada postoji potencijalni rizik od pada predmeta. Sistem takođe može da se koristi kao ograda za smanjenje rizika za radnike zbog mašina, viljuškara ili druge mehaničke opreme i automatizovane opreme.

Zaštita od pada je pogodna za skladištenje u ambijentu, kao i za hladnjače i zamrzivače gde otvorena mreža ne ograničava slobodan protok vazduha.