Skip to main content
Premierack štitnik

Premierack štitnik

Četvorodelni plastični štitnik koji se spaja sa stubovima paletnih regala. Svaki deo je visok 100 mm. Prošao FEM 10.2.02 test udarca.