Skip to main content

Automatizovani uređaj za vertikalno skladištenje TORNADO

Automatizovani uređaj za vertikalno skladištenje TORNADO je dinamični sistem za skladištenje i preuzimanje, koji povećava efikasnost rukovanja do 65% i povećava površinu skladištenja do 70%.

Izuzetno brz, praktično bešuman, kompjuterski upravljan elevatorski sistem za skladištenje i prenos, TORNADO je dizajniran da maksimizuje skladištenje na najmanjoj mogućoj površini. Primenom principa "goods-to-person" (roba-ka-osobi), ovaj sistem smanjuje vreme šetanja i čekanja operatera, skraćuje vreme pretrage i sprečava greške sakupljanja, čineći ga veoma efikasnim i ekonomičnim.

Elevatorski sistem TORNADO je veoma prilagodljiv za specifične radne sredine i nudi sledeće standardne pogodnosti:

 • Ušteda površine skladištenja do 70%
 • Povećanje efikasnosti rukovanja do 65%
 • Brzo i tačno sakupljanje sa preciznošću do 99,9%
 • Niska potrošnja energije i mali troškovi održavanja
 • Namenski Windows interfejs, jednostavan za korišćenje
 • Opremljen prilagodljivim tacnama za dodatnu efikasnost
 • Svetlosni pokazivač za smanjenje grešaka
 • Dodatni otvori za upotrebu na različitim nivoima poda
 • Lako upravljanje za optimizaciju skladišne logistike

Standardne dimenzije i opsezi

 • Napon: 400V 16A
 • Širina: 2500 mm – 4250 mm
 • Visina: 4000 mm - 15.000 mm
 • Dubina: 2100 mm – 4200 mm
 • Opterećenje tacni: 300kg / 400kg / 500kg

Funkcije bezbednosti i kontrole

 • Svetlosna zavesa na otvorima sprečava operatere da pristupe mašini
 • Fotoelektrične ćelije u liftu i LED svetla u otvoru
 • Dugmad za slućaj nužde na obe strane otvora
 • Uređaj za merenje visine
 • PC Windows platforma sa ekranom na dodir
 • TC1200 glavna kontrola i TCPlus WMS sistem
 • FIFO način rada
 • Ručno upravljanje i automatsko korišćenje (WMS)

Dodatna oprema

 • Svetlosni pokazivač
 • Uređaj za utovar/istovar
 • Ekran na dodir
 • Čitači barkodova
 • Štampači etiketa
 • IP kamera
 • Daljinska podrška
 • Strane od pleksi-stakla
 • WMS veza ERP

Automatizovani uređaj za vertikalno skladištenje TORNADO - Kaha, Finland