Skip to main content

Naše jedinice za izvlačenje paleta omogućavaju vašim timovima da pomeraju palete napred i nazad kao fioke, čak i sa punim opterećenjem do 1000 kg. Zahvaljujući ovom efikasnom načinu skladištenja, nema više potrebe za nepotrebnim viškom prostora iznad paleta.

Jedinica za izvlačenje paleta štedi vreme i prostor i, na takav način, obezbeđuje efikasno radno okruženje i ergonomsko sakupljanje. Ugradnjom jedinica za izvlačenje na vaš sistem za skladištenje paleta možete povećati broj paleta i broj mesta za sakupljanje na istoj površini kao i ranije.

Osim toga, kraće radne razdaljine omogućavaju brže i efikasnije sakupljanje, a istovremeno oslobađaju dragocenu površinu.

Naše jedinice za izvlačenje paleta nude sledeće standardne karakteristike i pogodnosti:

  • Povećavaju kapacitet skladištenja
  • Oslobađaju prostor
  • Omogućavaju jednostavan pristup
  • Povećavaju stope sakupljanja

Gredni model

70% - 100% izvlačenja, sa kapacitetom od 1000 kg

Pull-out Unit - Beam model

Podni model

100% izvlačenja, sa kapacitetom od 1000 kg

Pull-out Unit - Floor Model

Vertikalni model

70% - 100% izvlačenja, sa kapacitetom od 1000 kg

Pull-out Unit - Upright Model

Jedinice za izvlačenje