Skip to main content

Premierack sa širokim prolazom

Još uvek najuobičajeniji oblik paletnog skladištenja – konfiguracija regala sa širokim prolazom – dozvoljava nerestriktivan sistem komisioniranja, neograničen pristup svim paletama, pogodan je za sve tipove skladišta, a specijalizovani viljuškari nisu potrebni.

Čak i prilikom najsavremenijih operacija skladištenja, standardni sistem paletnog regala je još uvek najuobičajeniji oblik paletnog skladištenja. U različitim privrednim granama, logističke kompanije cene univerzalnost Premierack sistema, koji se može sklopiti kao jednoredni ili dvoredni regal.

Premierack se lako može preurediti uz pomoć dodatne opreme. Mrežasti paneli mogu da pretvore paletni regal u polični regal za kutije i manje skladišne jedinice. Ovo se često koristi u oblastima za prikupljanje koje su integrisane u sisteme paletnih regala ili u slučaju višeslojnih rešenja.

Podesivi paletni regali sa širokim prolazom su najčešće korišćeni sistem skladištenja za svu paletizovanu i nepaletizovanu robu. Samostalni ili dupli regali su razdvojeni širokim prolazima čija se veličina može prilagođavati veličini klijentovih viljuškara.

Širokoprolazni regali nude:

  • 100% pristup pojedinačnim paletama
  • Univerzalnost – podesivi nosači podrazumevaju da se sistem može dizajnirati tako da se prilagodi svim veličinama paleta i poveća upotrebu prostora
  • Upotreba standardnihnih viljuškara – isplativa
  • Lako ih je instalirati i pomeriti
  • Može se postići dobra popunjenost kapaciteta