Skip to main content

Polični sistem Hi280 multitier, sa umetnutim podestom, jeste polična konstrukcija napravljena na 2 ili više nivoa. Donji polični regal je potpora podu podesta. Stubovi su visokog opterećenja i dimenzija tako da mogu da nose teret od poda nagore. Polični sistem izgrađen kao višeslojna instalacija se često koristi u većim skladištima za rezervne delove ili tamo gde je skladištenje mnogo artikala potrebno zbog malog prometa.

Osnova višeslojne instalacije je sam Hi280 polični regal, sagrađen od EK stubova napravljenih od 1,2 mm pocinkovanog čelika. Stubovi mogu biti u punoj dužini, gde podupiru oba nivoa polica i pristupni prilaz, ili pojedinačni, kada podupiru donje police i podest sa policama koje slobodno stoje iznad.

Koncept se zasniva na dobro poznatom poličnom regalu HI280 kao višeslojnoj instalaciji sa umetnutim podestom. Dizajn zahteva pojedinačne komponente visokog potpornog kapaciteta što dovodi do instalacije koja otvara mnogo mogućnosti za planiranje skladištenja na najbolji način.

Cela količina se može koristiti za skladištenje i rukovanje. Artikli manje učestalosti se skladište na višim mestima na policama dok se oni koji se često koriste postavljaju na donje police. Višeslojne instalacije postoje u mnogim različitim oblastima i jesu rešenje za skladištenje koje se više odnosi na najbolju upotrebu magacina nego na neku određenu branšu. 

Dimenzije

Visina: do 15000 mm. Normalne instalacije imaju preko 2 ili 3 nivoa uključujući i prizemlje. Doduše, za neke klijente su pravljena i četiri sprata.  

Veličina

Često je zgrada skladišta faktor ograničenja.

Utovarni kapacitet

Utovarni kapacitet gornjih polica je isti kao i donjih polica, a to je 75–400kg. 
Međutim, višeslojne konstrukcije moraju se pojedinačno proračunavati i proveravati.