Skip to main content

Polični sistem je montiran na pokretnim jedinicama koje se kreću po šinama, ove pokretne jedinice se podudaraju sa dubinom i širinom prema standardnim veličinama Hi280.

Kompaktni polični sistemi mogu napraviti veoma sigurno skladište, pošto se pokretne jedinice mogu zaključati a pristup može imati jedino osoba koja ima šifru koja otvara sistem. 

Pokretni polični sistem Hi280 je napravljen od pocinkovanog čelika za police, dok su pokretni delovi napravljeni od čelika premazanog epoksi smolom. Točkići pokretne osnove se kreću na šinama koja su ili umetnute u pod ili montirane direktno na površini. Uprkos velikim tovarima, do 15 tona, red polica se lako može ručno pomerati.

Širok asortiman raznovrsne dodatne opreme u okviru Hi280 poličnog sistema čini kompaktnu instalaciju lakom za sastavljanje.

Elektronske opcije su dostupne za „kontrolu na dodir"; laki dodir dugmeta na kontrolnom panelu jeste sve što je potrebno za otvaranje potrebnog prolaza u regalu.

  • Najveći utovar jednog reda polica, kada se ručno pomeraju, jeste 40 tona.
  • To je jednako bloku od 20 odeljaka na policama napunjenim sa 2000 kg po odeljku.
  • Red polica se može napraviti od 1000 do 3000 mm visine i dubine od 300 do 500 mm.
  • Utovarni kapacitet po polici je 75–400 kg.

Kompaktnom instalacijom se upravlja ili ručno ili elektronski uz pomoć kontrolne table osetljive na dodir. Prolazi između sekcija se mogu snabdeti automatskim osvetljenjem koje osvetljava otvoreni prolaz. Cela instalacija može biti opremljena pristupnim sistemom.