Skip to main content

Dizajn našeg Hi280 poličnog regala koristi patentirani metod konstrukcije. Dizajn se zasniva na najmanjem broju komponenti; osnova sistema su stubovi i police napravljene od visokokvalitetnog pocinkovanog čelika.

Raznovrsnost primene je neograničena – Hi280 se može izgraditi kao tradicionalni polični regal ili kao visoka instalacija sa podovima između nivoa.

Pogodni i kao samostojeći za ručno preuzimanje i skladištenje, i za potpuno automatizovana centralna skladišta, Hi280 polični regali su najfleksibilniji i najuniverzalniji sistemi skladištenja za rukovanje malim delovima.

Polični regal Hi280 je proizveden od pocinkovanog čelika na potpuno automatizovanoj proizvodnoj traci, što za rezultat ima proizvod visokog i postojanog kvaliteta. Dizajn se zasniva na principu najmanjeg mogućeg broja komponenti. Pošto nije potrebno očvršćavati poprečne potpore, to je dovelo do dizajna koji pruža maksimalnu mogućnost skladištenja u odnosu na svoju dubinu.

Dimenzije

Dubina: 300, 400, 450, 500, 600, 800mm
Dužina: 900, 1000, 1290, 1500, 1750, 2000, 2250, 2500mm
Visina: 1000, 1600, 2100, 2300, 2500, 3000, 4600mm  (a u višestrukim i do 15000 mm)

Utovar 

Utovarni kapacitet: 75 kg do 400 kg po UDL polici 

Završna obrada

Komponente rama i police se standardno proizvode od pocinkovanog čelika.