Skip to main content

Sa velikim izborom polica koje odgovaraju različitim situacijama i asortimanom plastičnih pregrada za skladištenje malih delova, možemo ponuditi sveobuhvatna rešenja za skladištenje ili preuzimanje bilo kojih malih delova.

Dexion Carton flow je neophodni deo u lancu nabavke za komponente na pokretnoj traci ili trakastim transporterima. Stanica za prikupljanje se sastoji od regala koji je opremljen trakama sa valjcima koje se koriste za prevoz komponenti do stanice za sklapanje. Valjkaste trake se takođe mogu koristiti u magacinima kao deo opšteg procesa logistike. Utovar sa jedne strane i istovar sa suprotne strane prema FIFO principima (prvi ulazi, prvi izlazi).

Dexion carton flow sistemi se prave kao statični ili su opremljeni točkićima na zaključavanje koji omogućavaju brze i jednostavne promene u rasporedu u magacinu. Utovar i istovar su razdvojeni u dva različita prolaza i prikupljanje se može izvoditi bez prekida.

Regali su prilagodljivi i dizajnirani sa ergonomske tačke gledišta da bi se postiglo efikasno rukovanje za radnike.

Skladištenje u carton flow sistemima ima velike ekonomske prednosti zahvaljujući tome što se kartoni veoma gusto skladište, oslobađajući podni prostor u poređenju sa tradicionalnim metodama skladištenja, dok se smanjuje i razdaljina i vreme kretanja između polica i strane za prikupljanje. 

  • Širina traka se može prilagoditi sa proredom na 11,5 mm.
  • Valjkaste trake su opremljene šinama da bi se utovar olakšao.
  • Razdelnice usmeravaju robu u pravu liniju da bi se izbegla oštećenja.
  • Valjkaste trake su proizvedene od pocinkovanog čelika, a valjci su napravljeni od polietilena visokog kvaliteta.