Skip to main content

Bez obzira na to da li želite da povećate iskorišćenost prostora u okviru magacina ili da pružite sigurnost i bezbednost vašim radnicima, postoji niz sistema i proizvoda koji vam mogu pomoći.

ME250 podesti firme Dexion omogućavaju isplativo stvaranje dodatnog podnog prostora u postojećim zgradama. Divni u svojoj jednostavnosti, stubovi i grede lako konstruisanog ME250 firme Dexion mogu izgraditi neke od najvećih podova za velika opterećenja. Sa standardnim teretom od 1000 kg/m2 i rasponom od 10 metara, Dexion ME250 je višenamenski za gotovo sve korisnike.

Upotpunjen stepeništem visokog kvaliteta, jakom ogradom i sa 3 različite vrste kapija, Dexion ME250 pod može biti ekonomično rešenje u poređenju sa betonskom konstrukcijom. Dexion podest se takođe demontira u potpunosti i može se ponovo koristiti.

Dexion ME250 podest je:

  • Ekonomičnije rešenje od betona
  • Lak za izgradnju
  • Rasklopiv i višekratno upotrebljiv
  • Lako se postavlja u postojećim zgradama
  • Propušta svetlost (sa podom od čelične rešetke)
  • Samostojeći (nema dodatnog opterećenja na stubovima objekta)
  • Minimalni dodatni pritisak na podu objekta

Sa podestom, podom Hi280 polica i podom P90 paletnog regala postoji nekoliko mogućnosti kad se radi o izboru tipa poda.

Osvetljenost, potrebe u slučaju požara i upotreba paletnih kolica na podovima su veoma bitne stavke.  

Podovi od iverice (debljina 38 mm)

Pristupačno i pouzdano standardno rešenje. Izborno opremljen belom završnom obradom za najbolje prelamanje svetlosti. Gornja površina je ili od standardne iverice ili postoji sloj protiv klizanja ili dekorativni sloj.

Podovi od čelične rešetke

Prednost podova od čelične rešetke je što omogućavaju prolaz prirodnoj svetlosti koja zrači i osvetljava površinu ispod.

Vatrogasne brigade mogu takođe naručiti otvorene rešetkaste podove u kombinaciji sa dimnjacima i sistemom prskalica.

Podovi od čelične rešetke su veoma jaki, dugotrajni i mogu se koristiti u kombinaciji sa paletnim kolicima kada se koristi sitna mreža.