Skip to main content

Bezbedno skladištite dugačka debla, cevi, kalupe ili drugu robu kojoj je lako pristupiti uz pomoć lakog konzolnog sistema firme Dexion.

Napravljen od peskiranog čelika, laki konzolni regal je u ponudi kao jednostrani regal koji se postavlja uz zid ili kao dvostrani za pristup i sa prednje i sa zadnje strane. Laki konzolni regal je posebno dizajniran za laku robu, velikih razmera.

Ovaj regal je u potpunosti modularan, tako da možete dodati odeljke ako su vam potrebni. Ručke su visinski podesive na 50 mm i pričvršćene za stubove čeličnim zavrtnjima. Čelični graničnici po izboru su takođe dostupni za sprečavanje artikala od kotrljanja.

Sistem može biti isporučen u standardnoj plavoj boji, u drugim bojama prema zahtevu ili pocinkovan na visokim temperaturama za spoljne instalacije.

Laki konzolni regal firme Dexion nudi sledeće jedinstvene prednosti:

 • To je savršeni sistem za skladištenje dugačkih proizvoda, ograničene težine
 • Obezbeđuje uredno i sigurno skladištenje velike robe
 • Nudi maksimalno povećanje horizontalnog prostora
 • Pogodan je i za unutrašnje i za spoljne instalacije
 • Nema ograničenja u pogledu dužine proizvoda
 • Dužina ručke i razdaljina između profila može biti podešena u zavisnosti od težine tereta
 • Obeležava ga laki dizajn, odgovarajuća roba male težine
 • Najnovija softverska tehnologija se koristi da bi se osigurao efikasni dizajn
 • Upravljanje kvalitetom je u skladu sa EN ISO 9001:2000 koji je sproveden i sertifikovan od strane Tuv Rhineland. 

Dostupan u veličinama:

Visina: 2000 i 2500 mm
Dužina ručki: 500 i 700 mm
Najviše 5 ručki po stubu.

Maksimalni teret:

 • Svaka ručka može držati 200 kg
 • Par ručki može držati 400 kg
 • Tako, 5 pari ručki mogu nositi 2000 kg sa jedne strane regala
 • Svaka dodatna ručka će nositi dodatnih 200 kg, u zavisnosti od rastojanja između ručki

Tereti su proračunati u skladu sa relevantnim standardom FEM 10.2.09.

Ako predviđate više tereta u regalu, molimo vas da koristite naše konzolne sisteme za velika opterećenja.

Za druge dimenzije, molimo vas da nas kontaktirate.