Skip to main content

Smanjenje troškova za nove objekte ili mogućnost efikasnijeg iskorišćavanja postojećeg skladišnog prostora. MOVO, sistem pokretnih paletnih regala firme Dexion, predstavlja najbolje rešenje.

MOVO sistemi pokretnih regala za velika opterećenja sa elektronskim upravljanjem kreću se po ugrađenim šinama i mogu nositi terete do 24 tone na visinama slaganja do 12 metara.

Kada se pojedinačni prolazi otvore, najsavremenija senzorska tehnologija i različite komandne opcije osiguravaju lakoću upravljanja i potpunu bezbednost.

Zahvaljujući raznovrsnosti dodatne opreme, MOVO je pogodan za svaku vrstu robe u skladištima i garantuje bezbednost upravljanja na temperaturama i do -30°C. Idealan je za hladne komore.

Koristi

 • Maksimalna upotreba podnog prostora – samo jedan prolaz između regala
 • Štedi do 40% prostora u poređenju sa standardnim paletnim regalima
 • Povećava skladišni kapacitet do 80%
 • Dobra popunjenost kapaciteta smanjuje račun za električnu energiju u hladnim skladištima
 • 100% pristup pojedinačnim paletama
 • Modularni dizajn se prilagođava svakom zahtevu

Bezbednost u skladu sa Evropskom direktivom 2006/42/EG i DIN EN 15095.

Tereti i dimenzije:

Utovar: u zavisnosti od sistema, do 24 tone

Ukupni teret pojedinačnog vagona: 
 do 800 tona 
(projekat ovog opsega je instaliran)

Dužina kolica: do 90 m

Visina regala: do 15 m

Širina odeljka: do 5000 mm

Komandne funkcije:

 • Kretanje po stazi
 • Radio-kontrola
 • Režim komisioniranja
 • Automatsko uključivanje svetla
 • Dva različita režima u slučaju požara
 • Noćni režim
 • Režim cirkulacije
 • Režim prskalica
 • WMS – automatsko upravljanje
 • ERP – automatsko upravljanje
 • Dijagnostika na daljinu

 

Bezbednost:

 

Za svaki prolaz:

 • Uzdužne osvetljene granice
 • Uređaj za brojanje viljuškara
 • Zvučno upozorenje prilikom kretanja
 • LED svetla prilikom kretanja
 • Zaustavljanje u slučaju nužde na svakom vozilu

 

Duž sistema:

Duž prednjeg dela prolaza se mogu instalirati foto-ćelije na tri različite visine.