Skip to main content

Idealan za skladištenje velikih količina robe istog tipa: postojeći prostor može biti do 90% efikasnije iskorišćen nego sa standardnim, standardnim sistemima paletnog skladištenja.

Pogodni za robu koja se može skladištiti na paletama jedna iza druge ili jedna na drugu, a savršeni kada je potreban bolji pristup u odnosu na skladištenje u blokovima. Palete su postavljene po principu prvi ulazi, poslednji izlazi na nosačima montiranim sa obe strane ulaznih kanala. Ovo znači da se pojedinačnim paletama ne može direktno pristupiti, nego jednoj po jednoj sa prednje strane regala. Kao oblik skladištenja u blokovima, sistemi prolaznih regala značajno povećavaju gustinu skladištenja u skladištu. Otuda, postojeći prostor može biti do 90% efikasnije iskorišćen nego sa standardnim sistemima paletnog skladištenja.

Prolazni regali otklanjaju potrebu za prolazima za utovarivanje i preuzimanje. Viljuškar postavlja palete na šine, omogućavajući skladištenje u redovima jedan pored drugog. Prolazni regali firme Dexion nude bezbedni i efikasni pandan skladištenju u blokovima za terete koji su preosetljivi ili nestabilni da bi se postavljali jedan na drugi.

Koristi

  • Skladištenje visoke gustine – povećavanje prostora rešetki
  • Više paleta postavljenih po kubnom metru nego sa drugim sistemima skladištenja
  • Ograničena rotacija robe – veoma pogodan za sezonsku robu
  • Idealan za primenu u hladnim i prohladnim skladištima
  • Pristup prema principu prvi ulazi, poslednji izlazi
  • Koristi se za obimnu robu istog tipa

Prolazni paletni regal (Deepstore)

Visina do 14 m

Teret na paletama do 1500 kg

Visina ćelija do 3000 mm

Širina ćelija do 1800 mm

Opseg temperature od -35 do +35°C