Skip to main content

Teleskopski regali su posebno pogodni za masivnu robu koja se može slagati na palete prema FILO principu – prvi ulazi, poslednji izlazi.

Posebni kanali sa valjkastim transporterima sa nagibom od približno 4 stepena su ugrađeni u potkonstrukciju P90 regala. Ovaj sistem je poznat i pod nazivom dinamični paletni regal.

Jedna posle druge, do 10 paleta mogu biti ugurane u ove kanale, a kad se jedna paleta preuzme, ostale se automatski kotrljaju napred kontrolisanom brzinom. Pojedinačnim paletama koje se nalaze dalje u polici ne može se direktno pristupiti.

Speedlock P90 teleskopski regali se mogu koristiti da obezbede dodatni skladišni prostor u inače beskorisnim površinama kao što su poprečni prostori ili rampe za utovar. Kad se u potpunosti iskoriste, može biti dostignut veoma visok kapacitet popunjenosti u poređenju sa prolaznim regalima ili slaganjem u blokovima.

Dostupan u dubinama do 10 paleta, i pogodan za visine do 12 m,  velike prednosti teleskopskog regala su:

 • Aktivnosti su svedene na minimum
 • Kapacitet skladištenja se povećava do 75% (u poređenju sa skladištenjem u standardnimnim paletnim regalima)
 • Brz i lak pristup svim kanalima
 • Maksimalna upotreba podnog prostora
 • Pogodno za masivno skladištenje i hladna skladišta
 • Palete se uvek postavljaju sa prednje strane regala
 • Pristup po principu prvi ulazi – poslednji izlazi
 • Postavljanje paleta na transporter sa nagibom
 • Dostupnost po FILO principu – prvi ulazi, poslednji izlazi
 • Skladištenje i sklanjanje samo sa jedne strane
 • Dubina kanala: do 10 paleta
 • Maksimalna upotreba podnog prostora
 • Pogodno za masivno skladištenje i hladna skladišta
 • Palete se uvek postavljaju sa prednje strane regala
 • Visina kanala: do 12000 mm a Pristup po principu prvi ulazi – poslednji izlazi