Skip to main content

Kapacitet skladišta je povećan radi ispunjenja zahteva uzrokovanih pandemijom.

Kupac: Medz Europe
Lokacija: Amersfoort, Holandija
Korišćeni proizvodi/usluge: Sistem za automatizovano skladištenje paleta

Medz EuropeMedz Europe, sa sedištem u Holandiji, je distrubuter medicinske opreme za jednokratnu upotrebu. Covid-19 je izazvao ogromno povećanje tražnje za nekim vrstama lične zaštitne opreme, kao što su rukavice i odeća za jednokratnu upotrebu, koje Medz Europe isporučuje.

Zahtev

Poslovanje skladišta moralo je da funkcioniše efikasno, sa optimalnim iskorišćenjem kapaciteta za skladištenje.

Naše rešenje

Rešenje koje je Dexion tim predložio i instalirao bio je sistem za automatizovano skladištenje paleta.

Skladište je bilo opremljeno rafovima za palete, ali uklanjanjem spoljna dva reda ovih rafova i njihovom zamenom sistemom za automatizovano skladištenje paleta, odmah smo stvorili više kapaciteta za skladištenje.

Prvo smo rastavili rafove za palete koji su stajali nasuprot zidu i postavili smo sistem za automatizovano skladištenje paleta. Sada sa stvoreni dugački kanali (svaki dubok 10 i 12 paleta) i platforma (za prevoz paleta, na baterije) može da premešta palete kroz kanale.

Rezultat

Pomoću viljuškara platforma se može premestiti u željeni položaj i njome se može rukovati pomoću daljinskog upravljača. Platforma donosi traženu paletu, a zatim je preuzima viljuškar. To znači da viljuškar ne mora da vozi između rafova, što smanjuje opasnost od oštećivanja.

Medz Europe

Instalirali smo i dva odeljka konvencionalnih rafova za palete, ispred sistema za automatizovano skladištenje paleta.

Rafovi za automatizovano skladištenje paleta opremljeni su pomoćnim sredstvom za podešavanje, tako da vozač viljuškara može da vidi na kojoj visini mora da preuzme palete i platformu. Uspravni rafovi opremljeni su štitnicima i odbojnicima za točkove za viljuškare montirane na podu.

S jedne strane, sistem za automatizovano skladištenje paleta sastoji se od 20 kanala čiju dubinu čine12 paleta a visinu 3 palete - ima mesta za 720 paleta ukupno.

Sa druge strane, obezbeđuje 18 kanala čiju dubinu čini 10 paleta a visinu 3 palete, i jedan kanal koji ide 8 paleta u dubinu i 3 palete u visinu (da bi omogućio pristup vratima za hitne slučajeve), što stvara mesto za dodatnih 564 paleta.

„Izabrali smo Dexion jer je kontakt s njima bio prijatan od samog početka. Dexion razmišlja praktično, ne praveći buku i tačno razumevajući šta nam je potrebno, i odlični su u komunikaciji. Tokom instaliranja, brzo su reagovali kad god smo imali neko pitanje,“ rekao je Paul Schmits, operativni direktor u kompaniji Medz Europe.

O kupcu

Porodična firma Medz Europe je uvoznik/veletrgovac medicinskog potrošnog materijala, farmaceutskih i apotekarskih proizvoda. Dobavljač je poznatih brendova i u ponudi ima sopstveni asortiman rukavica i odeće za jednokratnu upotrebu pod robnim markama AllWear, AltairMed, Eurogloves i Merbach, kao i privatne robne marke.