Skip to main content

7 koraka za smanjenje broja grešaka prilikom komisioniranja u skladištu

Jedan siguran način za povećanje produktivnosti i neto prihoda uspešnog skladišta predstavlja smanjivanje broja grešaka počinjenih prilikom izbora robe.

Reducing Picking ErrorsSvaka greška prilikom komisioniranja je skupa do izvesne mere. Ako je izabrano više predmeta nego što je naručeno, dok je klijent možda oduševljen besplatnim dodatnim predmetima, to utiče na vaš profit i na tačnost vaših zaliha.

Isto tako, ako je komisionirano premalo predmeta, ili ako su izabrani pogrešni predmeti, ne samo da ste ostali sa nezadovoljnim klijentima, nego morate i da utrošite vreme na zamenu narudžbine. Možda ćete morati da pokažete neki gest dobre volje, i ponovo ćete morati da izmenite brojke prilikom upravljanja zalihama.

Naravno, svi sistemi u koje je uključen ljudski faktor podložni su greškama ljudi. Uz najbolju volju na svetu, praktično je nemoguće biti 100 procenata tačan 100 procenata vremena.

Međutim, smanjenjem broja ljudskih grešaka sigurno ćete videti prednosti u pogledu profitabilnosti i poboljšanog usluživanja klijenata.

Pa kako možete smanjiti broj grešaka prilikom komisioniranja u skladištu?

Reducing Picking Errors

Korak jedan: merite

Merite i brojte sve počinjene greške, i zabeležite gde su nastale. Mogli biste da napravite tabelu sa brojem grešaka, procentom grešaka, i možda da ukrstite te podatke sa mestom i vremenom kada je u skladištu do njih došlo, i u kojoj fazi.

Naoružani ovim informacijama, možda ćete moći da identifikujete neki šablon i da izvršite korektivnu radnju. Na primer, neki članovi vašeg tima možda konstantno prave greške i potrebna im je dodatna obuka.

Prikupljanjem i analizom podataka o greškama prilikom komisioniranja – i time što ćete to raditi neprekidno, a ne ad hoc ili povremeno - napravićete odličan prvi korak u smanjenju broja grešaka prilikom komisioniranja u skladištu.

Korak dva: podstaknite angažovanost

Reducing Picking Errors

Merenje grešaka prilikom komisioniranja i analiza gde i kako do njih dolazi je u svačijem interesu, i važno je preneti taj stav i radnicima, da biste imali njihovu podršku.

Naglasite da broj grešaka smanjujete kao tim koji radi zajedno. Dajte im do znanja da pokušavate tačno da odredite određeni uzrok i da ćete ponuditi dodatnu obuku ljudima kojima je potrebna, radije nego da uvedete program prekvalifikacije.

Stvorite atmosferu poverenja, da bi vaš tim imao pouzdanja da prizna kada počini grešku, da bi se ona mogla brzo ispraviti, a ne da radnici prikrivaju svoje greške.

Takođe, slušajte šta imaju da kažu radnici na komisioniranju. Oni su možda utvrdili oblasti u čitavom procesu gde je najverovatnije da se počine greške i imaju predloge o unapređenjima koje bi mogle da doprinesu smanjivanju broja grešaka.

Reducing Picking Errors

Korak tri: stvorite dobro radno okruženje

Okruženje u kojem radimo ima određeni uticaj na naše raspoloženje i, zauzvrat, na to kako radimo. Šta možete učiniti za okruženje vašeg skladišta da biste ga unapredili za osoblje?

Ako vaši zaposleni imaju komforan toalet, ako je skladište čisto, ako je rasveta svetla ali ne previše, možda ako imate prekrivač preko betonskog poda – sve ove male promene napraviće razliku u okruženju, što će pomoći da se poveća motivacija zaposlenih. A motivisani ljudi prave manje grešaka.

Korak četiri: temeljno proučite svoje sisteme

Reducing Picking Errors

Koliko vremena je prošlo od kada ste pažljivo sagledali procese u svom skladištu, kritičkim i objektivnim pogledom?

Ako temeljno proučite kako vaš posao funkcioniše, možda ćete utvrditi koje oblasti se mogu unaprediti, koje mogu doneti prednosti u svim segmentima, a ne samo u smanjenju grešaka prilikom komisioniranja.

Samo zato što je nešto uvek rađeno na određeni način, ne znači da to ne treba dovesti u pitanje i ispitati taj proces.

Proučite sve faze, provedite vreme na podu skladišta, sagledajte tačno kako svaka faza funkcioniše i – što je važno – razgovarajte sa svojim timom dok to radite. Još jednom, oni će možda imati neke dobre ideje koje se mogu primeniti.

Reducing Picking Errors

Korak pet: uvedite sistem provere

Jedan način za smanjenje broja grešaka je uvođenje sistema provere, tako da sva prikupljena roba prođe kroz drugi proces provere. Međutim, dodavanje ove dodatne faze može da uspori vaše poslovanje i da se pokaže kontraproduktivnom; ono što dobijete smanjenjem broja grešaka prilikom komisioniranja, možete izgubiti dodavanjem ove dodatne faze.

Alternativa mogu biti provere na licu mesta. One pružaju prednost na dva načina. Prvo, pomoću njih možete primetiti barem neke greške. Drugo, ako je vaš tim svestan da se vrše provere na licu mesta, svi bi trebalo da budu oprezniji.

Korak šest: shvatite kada i gde je greška nastala

Neće sve greške nastati u procesu komisioniranja. Gledajte pažljivo, takođe, na kraju gde se roba prima u vašem skladištu, kao i u tački gde se otprema. Lako se može dogoditi da se proporcija grešaka ne može pripisati fazi komisioniranja, zato istražite svaku fazu, od ulaske robe do njenog izlaska.

Korak sedam: nabavite odgovarajuću opremu

Reducing Picking Errors

Do sada smo govorili o greškama koje se mogu pripisati ljudima i procesima. Ali šta je sa opremom koju koristite u skladištu? Ako ne koristite najbolju opremu za svoje poslovanje – kao što su postrojenja za skladištenje i rafovi za palete – i ako ne optimizujete korišćenje prostora u okviru skladišta, veća je verovatnoća da će se greške potkrasti.

Na primer, automatizacija će doprineti smanjivanju broja grešaka prilikom komisioniranja, jednostavno zato što automatizacija uklanja ljudski element iz čitavog procesa.

Da zaključimo, ovo je sedam relativno jednostavnih koraka koje možete preduzeti radi smanjenja broja grešaka prilikom komisioniranja u skladištu, i koje će sigurno povećati efikasnost i profitabilnost vaše firme.

Ako biste želeli da razgovarate sa našim timom o rešenjima za skladištenje – posebno ako biste želeli da uvedete automatizaciju – obratite nam se.

Related news
Latest news