Skip to main content

5 prednosti korišćenja ABC upravljanja zalihama

Efikasna organizacija skladišta je ključna da biste bili sigurni da ono radi optimalnim kapacitetom.

Jedan način za unapređenje procesa i rada u skladištu predstavlja korišćenje ABC načina analize zaliha, jer je to dokazana metodologija upravljanja zalihama u skladištu, kojoj ćete odati priznanje u pogledu ekonomičnosti i efikasnosti.

Šta je ABC upravljanje zalihama?

ABC Inventory Management

Vođenje efikasnog skladišta znači održavanje trajanja kretanja vaših rukovalaca ili automatske opreme (kao što su pokretne trake, dizalice ili roboti) na minimumu. Što dalje svaki predmet ili osoba mora da se kreće, povećava se gubitak vremena i to utiče na efikasnost čitave radnje.

Bilo da je vaše skladište ručno, poluautomatsko ili automatsko, razdaljina i trajanje kretanja kroz njega su podjednako značajni.

U proseku, vreme kretanja radnika ili robota za prikupljanje čini do 60 procenata njihovog radnog dana, tako da skladištenjem prave robe na pravom mestu možete držati trajanje kretanja na minimumu.

ABC Inventory ManagementUopšteno, proizvode koji se često prikupljaju treba da držite na lako dostupnim mestima, blizu područja za otpremanje. Manje popularne proizvode možete držati na manje pristupačnim mestima. Način da ustanovite šta treba skladištiti na određenim mestima je korišćenje ABC analize.

Taj metod je izveden iz pravila 80/20 ili iz Paretovog principa, u kojem se tvrdi da 80% ishoda potiče od 20% svih uzroka za svaki događaj.

U skladištu, evo kako funkcioniše ABC analiza zaliha:

 • A je proizvode za čije manipulisanje odlazi 80% kretanja u skladištu, ali koji zauzimaju oko 20% zaliha
 • B je za proizvode za čije manipulisanje odlazi 15% kretanja, a zauzimaju oko 30% zaliha
 • C je za proizvode koji čine samo 5% kretanja u skladištu, ali zauzimaju 50% zaliha

ABC Inventory Management

Zatim treba da se pozabavite postupkom kategorisanja svojih zaliha. Ovde se možete opredeliti za jedan od četiri načina:

 1. Obrtanjem – sa ovim sistemom, zalihe se obrću najvećom učestalošću, i zbog toga je najčešće tražena roba kategorisana kao ‘A’, a najređe tražena kao ‘C’.
 2. Prema jediničnom trošku – ovo je korisna alatka za firme sa troškovima koji mnogo variraju. Proizvodi sa visokim troškovima biće kategorisani kao ‘A’; proizvodi sa najnižim troškovima kao ‘C’.
 3. Prema ukupnoj vrednosti zaliha – ovde se uzima u obzir ukupna vrednost zaliha, pre nego jedinična vrednost. Još jednom, najviša ukupna vrednost se kategoriše kao ‘A’; najniža vrednost kao ‘C’.
 4. Kombinovanjem učestalosti korišćenja i vrednosti – ovo je najsveobuhvatniji sistem za korišćenje, i on se primenjuje u mnogim skladištima. Proizvodi kategorije ‘A’ biće vrlo traženi i imaće veliku vrednost; suprotno će važiti za proizvode u kategoriji ‘C’.

ABC Inventory Management

Korišćenjem ABC metoda kategorišete asortiman proizvoda u A, B ili C. Možda ćete ustanoviti da to treba da činite u manjem obimu za različita područja skladišta.

Kada pribavite ove informacije, skladište možete urediti u skladu sa njima, a područja u skladištu možete klasifikovati u A, B i C. ‘A’ proizvodi idu u lako dostupno područje, gde ćete možda morati da prikupljate pune palete; ‘B’ proizvodi idu u područje iz kojeg prikupljate manje količine; a ‘C’ proizvode smeštate tamo gde nemate čest, lak i brz pristup.

Posle kategorisanja područja i proizvoda u skladištu, zatim preuredite skladište u skladu s tim i uskoro ćete uvideti koje su prednosti u pogledu efikasnosti.

Pet prednosti korišćenja ABC upravljanja zalihama

ABC Inventory Management

 1. Reorganizacijom i pojednostavljivanjem procesa u skladištu na ovaj način, rad će biti efikasniji
 2. Upravljanje zalihama biće poboljšano - često tražena roba lako je dostupna
 3. Smanjeni troškovi, povezani sa poboljšanim upravljanjem zalihama, izbegavanjem stvaranja viška zaliha (i smanjivanjem opasnosti od nestanka robe na zalihama).
 4. Brzina obrade - rukovaoci ili automatizovana oprema provode manje vremena u kretanju kroz skladište
 5. Poboljšane mogućnosti skladištenja.

Skladištenje pomoću ABC sistema zaliha

<img style="float: right;" src="/EPiServer/CMS/Content/globalassets/images/news/2021/abc-inventory-management/abc-inventory-management-4.jpg,,11572?epieditmode=False" alt="ABC Inventory Management" />

Uz dobro organizovano skladište daleko je lakše pravilno opremiti svako područje rafovima za palete i policama odgovarajućim za određene proizvode i za brzinu njihovog prometa.

Kada se proizvodi u svakoj kategoriji identifikuju, sledeći korak je da stvarno implementirate ABC sistem zaliha. Ako se to pravilno učini, to će znatno doprineti optimizaciji vašeg rešenja za skladištenje.

Mi smo vodeći dizajneri, proizvođači i dobavljači rešenja za skladištenje i za distributivne centre, i možemo vas posavetovati o najprikladnijem rešenju za vaše skladište. Da biste saznali više, obratite se našem timu.

Related news
Latest news