Skip to main content

Predstavljamo novi dodatak našem MOVO asortimanu: MOVO 3015

Mobilni rafovi za palete – ili MOVO, istinski dinamično rešenje za skladištenje – sada je postalo još svestranije, posle lansiranja našeg novog sistema MOVO 3015.

Mobile Pallet RackingUz mogućnost nošenja većih tereta nego ranije, 15 tona po točku, MOVO 3015 je idealno rešenje za nošenje velikog opterećenja, za mobilno slaganje paleta u rafove, koje omogućava skladištenje do 60 tona po rafu, „leđa o leđa“. To ga čini jednim od najboljih rešenja na tržištu za velika opterećenja.

Ovo novorazvijeno rešenje je kompatibilno sa podupravljanjem, što omogućava da se kamionski podupirači bezbedno provuku ispod rafa, i njega krasi isti vrhunski kvalitet i pouzdanost koje pružamo za sve naše proizvode.

Pa zbog čega izabrati MOVO kao rešenje za skladištenje? MOVO donosi vrhunske prednosti, u koje spadaju:

 • Ušteda prostora – MOVO pruža uštedu prostora do 50%
 • Povećani kapacitet – uskladištite do 80% više tereta uz MOVO
 • Smanjeni opšti troškovi proizvodnje – MOVO donosi uštedu energije i troškova skladištenja
 • Efikasnost – MOVO omogućava 100% pristupa paletama
 • Svestranost – MOVO može da izdrži temperature od -30°C do +40°C, tako da je idealno rešenje za hladnjače
 • Kompatibilnost sa AGV (automatski navođenim vozilima), što obezbeđuje da investicija bude isplativa i u budućnosti

Kratak pregled

Naš širok asortiman MOVO rešenja pruža kompletnu pokrivenost, od malih opterećenja (do 4 t / točku) i srednjih opterećenja (8 t ili 10 t / točku) do smeštaja velikih opterećenja (12 t ili čak 15 t / točku).

Tip

Opterećenje / točku

Podupravljanje

MOVO 3004N

do 4 t

X

MOVO 3008N

do 8 t

X

MOVO 3008

do 8 t

MOVO 3010

do 10 t

MOVO 3012N

do 12 t

X

MOVO 3015

do 15 t


Čitav naš asortiman MOVO poseduje sledeće kao standard:

 • Širok raspon opreme
 • Prikladan za bilo koju vrstu robe za skladištenje
 • Najnovija PLC tehnologija za savršenu dopunu opcionalnim funkcijama, kao što je mogućnost povezivanja na internet, koja omogućava daljinsku podršku, uz ekran osetljiv na dodir sa jasnim grafičkim prikazom radi optimalne vidljivosti
 • Dizajniran u skladu sa evropskom smernicom 2006/42/EG i DIN EN 15095

MOVO

Da li je MOVO skupa investicija? Smatramo da nije. Automatizacija i poluautomatizacija su budućnost skladištenja, tako da je investiranje danas način da vaše poslovanje bude uspešno i u budućnosti.

Sistem MOVO može besprekorno da se uklopi u trenutno okruženje za skladištenje i čak može doprineti da izbegnete preseljenje u nove, veće prostorije – i tako vas poštedi neprijatnosti i povezanih troškova.

Pored toga, MOVO donosi efikasnost koja rezultira smanjenjem opštih troškova proizvodnje: skladištite više, na manjem prostoru i sa manjim računima za energiju.

MOVO sistemi naročito pružaju veliku uštedu energije u klimatizovanim skladištima, i garantujemo da će raditi bezbedno na temperaturama od -30°C. Zbog toga je 95% svih evropskih hladnjača opremljeno mobilnim rafovima.

MOVOMOVO rafove možete konfigurisati tako da prolaz bude dugačak 90 m i visok 15 m, i zadržaćete 100% pristupa paletama pomoću viljuškara.

MOVO je osmišljen tako da prioritet ima bezbednost rukovaoca. Ako viljuškar uđe u prolaz dok su rafovi u pokretu, svetlosni zrak pokreće alarm.

Dok se rafovi kreću, oni koriste sistem za pokretanje/zaustavljanje bez trzaja, koji obezbeđuje blago otvaranje i zatvaranje, smanjujući opasnost od oštećivanja rafova i tereta.

U sigurnosne karakteratistike spadaju:

 • Zvučno upozorenje pre svakog pokreta
 • Trepćuće svetlo tokom čitavog postupka kretanja
 • Dugmad za hitno zaustavljanje na svakoj šini izdaju naredbu za trenutni prekid rada
 • Potpuno obezbeđivanje područja rada sistema MOVO pomoću kontrole pristupa sa više zrakova
 • Lokalno obezbeđivanje pojedinačnih vagona pomoću dvosmernih svetlosnih prepreka u području u kojem se hoda
 • Obezbeđena je usaglašenost sa evropskim smernicama CE 2006/42/EG i DIN EN15095

MOVO

U MOVO asortimanu nalaze se i mobilni konzolni nosači, idealni za skladištenje dugačke robe, sa teretom kojim treba rukovati bez prepreka. Ne postoji ograničenje dužine uskladištenih proizvoda, a dužina kraka je prilagodljiva za dublje proizvode koje možemo prilagoditi vašim potrebama u fazi dizajniranja i izgradnje.

Naš asortiman MOVO je izuzetno svestran, sa opcijama za sve tipove skladištenja, a sada – posle predstavljanja MOVO 3015 – čak i za veća opterećenja.

Vodimo računa i o svim vašim neprekidnim potrebama za održavanjem i servisiranjem, brinući se da vaše skladište funkcioniše na optimalnom nivou, istovremeno vam pomažući da zadovoljite zahteve usaglašenosti sa važećim propisima.

Obratite se našem timu radi razgovora o mobilnim rafovima za palete za vaše skladište ili distributivni centar, i o tome koje MOVO rešenje najbolje zadovoljava vaše potrebe.

Related news
Latest news