Skip to main content

Projektovanje paletnih regala u seizmičkim zonama

Postolja za palete, instalirana u područjima koja su izložena riziku od seizmičkih aktivnosti, moraju biti specijalno projektovana, osmišljena i konstruisana da bi se oduprla seizmičkim silama.

seizmičkoj zoniNa karti su prikazani regioni u Evropi koji su najviše ugroženi.

Svako postolje mora da izdrži seizmičku aktivnost bez urušavanja i pravljenja štete ljudima i opremi.

Efikasan seizmički dizajn je složen, zbog čega Dexion koristi visoko kvalifikovane inženjere koji koriste najsavremeniju tehnologiju za izračunavanje potrebnih opterećenja i statičkih parametara sistema postolja i računske analize, izvedene u skladu sa normativnim smernicama za procene seizmičkog ubrzanja.

Dexion je izgradio mnoge takve instalacije za klijente širom Evrope i šire. Kao aktivni članovi tehničkih radnih grupa za razvoj postolja, Dexion nudi rešenja koja nisu samo efikasna već i usklađena.

Na fotografijama su prikazani primeri nekih komponenti i delova koji su instalirani za klijente u različitim industrijama.

Slika preuzeta sa: www.share-eu.org

Related news
Latest news